Ga naar:

Combinobis, Sustainable Performance and Meaningful Changes

 Orde is dat wat er is

na en voor de

Chaos

Soms maken we geen tijd om weer eens wat orde aan te brengen.

Die paraplu staat al tijden bij deur en glijdt steeds onderuit en mijn fiets staat hinderlijk in weg.  Soms bewaar ik even iets, om later te ontdekken dat ik het toch niet nodig had. Ik ben geen verzamelaar en ik ben niet slordig zegt  Van Veen. Ik maak alleen geen tijd om even orde in de zaken te brengen.

In organisaties gaat het niet anders. Vanuit CombiNobis verdeel ik een bedrijf in drie stukken. Wat we doen, dat zijn de tastbare zaken als geld, tijd, processen, kwaliteit enz. Hier stapelen we en verzamelen we veel. Hoe we dingen doen: de cultuur kant. Die is niet vast te pakken maar daarom niet minder belangrijk en willen we het lifst gergelen.. Waarom we de dingen doen wordt geparkeerd in een missie en visie zonder dat we daar weer naar omkijken.

Je huis op orde brengen doen wij door je weer zicht te geven in je in dat wat je ook alweer wilde. Wat was ook alweer de bedoeling.  Het doel wordt superieur aan de bedoeling. 

Mensen in de organisatie meenemen in dat opruimen, bijvoorbeeld doormiddel van de Gideons Gezellen, is van  voor een bedrijf van belang om te overleven, voor mensen is het reden om te leven . Mensen willen zich vaak wel aansluiten bij de organisatie wensen als het voor hen ook maar zin-gevend is.

 

Heel even tijd nemen om weer overzicht te krijgen en wat nutteloze zaken op te ruimen.

 “Het geeft mij altijd de zin om morgen weer fris aan de slag ter gaan “ zegt hij.