Ga naar:

Combinobis, Sustainable Performance and Meaningful Changes

“Naar gelang de wereld complexer zal worden, zullen we het bewustzijn moeten verhogen”

Pierre Teilard de Chardin

s.v.veen
s.v.veen

Vanuit de belevingseconomie schuiven we langzaam door naar maatschappelijke relevantie, waarde toevoeging in kennis en  sociale netwerken van geintreseerden als marktinstrumenten.

Bij z’n begeleidingen van bedrijven is van Veen op dat gebied een pionier van het eerste uur. Hij zegt: als je mensen in de organisatie vraagt, WAT ze doen, kunnen ze dat feilloos vertellen. HOE ze dat doen, kunnen mensen en bedrijven ook nog wel een draai aan geven. Maar op de vraag: WAAROM ze het doen of wat de maatschappelijke en humanitaire relevantie van het werk is, blijft het vaak heel stil. Bij medewerkers en bij de leiding. Terwijl daarin vaak de reden ligt waarom we ‘s morgens opstaan en ons vele uren intensief inspannen. In die bewuste zoektocht ligt volgens hem het duurzame resultaat voor de gewenste veranderingen.


Uit “WAAROM” je dingen doet of deed, is veel energie en focus te halen.
 

 

Toon Kortooms beschreef in zijn boek Beekman en Beekman al een directeur van een turfstrooiselfabriek die in zijn bureaulade permanent een briefje had liggen met de tekst: “Mijn kinderen eten turf”.