Ga naar:

Combinobis, Sustainable Performance and Meaningful Changes

'De organisatie krijgt er betrokken mensen voor terug die ambassadeurs zijn voor het eigen bedrijf, zelfs als ze het bedrijf verlaten.'

In de loop van het Gideons-traject leren de deelnemende medewerkers hun persoonlijke doelstellingen te combineren met de bedrijfsdoelstellingen. Ze delen hun inzichten.

 

Van meet af aan gaan die via een sociaal (digitaal) netwerk als een aanstekelijke wave door de organisatie. Elke Gideonsgezel houdt namelijk contact met tien (voor hem of haar onbekende) anderen in de organisatie.

 

Er ontstaat na enkele maanden een nieuwe groep buiten de oude context. Het draagvlak voor verandering groeit daarmee gestaag. De Gideons Gezellen zijn geestelijk scheppers en (mede)-eigenaar van de nieuw ontstane situatie. De medewerkers hebben the lead, en weten dat vanaf het begin van het proces.

 

Want, en dat is een andere cruciale belofte: het topmanagement verklaart zich bij voorbaat akkoord met het resultaat van het Gideonstraject.