Ga naar:

Combinobis, Sustainable Performance and Meaningful Changes

'Mijn knikker, jouw knikker,
we ruilen en hebben allebei weer één knikker.
Ik ruil mijn idee met jouw idee en
we hebben beiden twéé ideeën'

Mensen die leven lopen trauma’s op. Mensen die werken in organisaties lopen trauma’s op omdat we bij het streven naar resultaat door hun persoonlijke grenzen gaan in datgene wat  ZIJ betamelijke vinden. De ontslagen op de afdeling, de bullebakkende baas, de intimidaties van collega’s. Trauma’s die ons bevriezen in onze ontwikkeling en waar we niet (meer) over spreken. In zijn praktijk heeft Sibo hier lang overheen gekeken. Vertrouwen in mensen, in de organisatie, in de baas,  het is weg. De basis van onze menselijke existentie valt weg en overleven wordt de norm.

 

Vertrouwen in een organisatie terug brengen gaat volgens hem door zorgvuldig te tuinieren: zaaien van het nieuwe, beschermen van het jonge en kappen in het oude.

 

Vertrouwen zegt hij is als een vat, prik een klein gaatje in bodem en op een dag is het vat leeg.