Ga naar:

Combinobis, Sustainable Performance and Meaningful Changes

'Een bedrijf heeft van oudsher de neiging oplossingen te zoeken in tijd en geld, in traditionele industriele planning, terwijl de huidige tijd met een erg op dienstverlening gerichte economie, vraagt om andere antwoorden. De gerichtheid op de klant en de consument is belangrijker geworden.'

Sibo van Veen gebruikt het Gideonsmodel in combinatie met andere interventies.

CombiNobis is zich ervan bewust dat leidinggevenden in een bedrijf graag tastbaar rendement willen (laten) zien. Liefst onderbouwd met Return On Investment en Economic Value Added-berekeningen. CombiNobis kan dat leveren. Maar er is meer. Social Return On Investments en Humanity thinking, Social Technology om er maar een paar te noemen. CombiNobis zoekt daarin naar een nieuwe balans.

 

CombiNobis richt zich op de wisselwerking tussen de cijfers, het financiele bedrijfskapitaal, en het intellectuele kapitaal ofwel de bedrijfscultuur.

 

CombiNobis houdt van een kleinschalige cultuuraanpak, op individueel menselijk niveau, in combinatie met het verbeteren van de meetbare systemen en processen binnen een bedrijf. Het gaat erom de wereld van het bedrijf en de wereld van de medewerker bewust bijeen te brengen.

 

Daarbij ligt de werkelijke sleutel tot de oplossing in het individu, niet in de groep. Binnen elk veranderingsproces fungeert het individu als de cruciale spil, die scharniert rondom andere invloedssferen, zoals groepsgedrag, ondeugdelijke communicatie, een overvloed aan informatie en het tijdstip van verandering. Iedereen voelt wel dat er iets moet veranderen, maar het komt nooit goed uit.

 

Het door Van Veen ontwikkelde Gideonsmodel leent zich voor deze aanpak.