Ga naar:

Combinobis, Sustainable Performance and Meaningful Changes

'Als een bedrijf wil veranderen puur omdat de cijfers slecht zijn, is de verandering niet meer dan een schaamteloze bezuiniging. Maar wezenlijke verandering vereist een verandering van context. Dat betekent ook de eigen beperktheid inzien. Veranderen is anders kijken naar hetzelfde.'

Er is durf voor nodig om te veranderen.

CombiNobis daagt individuele werknemers, groepen en bedrijven uit om naast tastbare zaken in het bedrijf juist ook de niet-tastbare zaken als dromen, compassie, genegenheid en liefde vorm te gaan geven.

 

Het cradle-to-cradle-denken, society 3.0 en inspirerend leiderschap gaven een nieuwe impulsen aan Van Veens filosofie, waarin het (her)gebruiken en verder ontwikkelen van menselijk talent, de nieuwe menselijke verhoudingen en de herdefinitie van verbinden van anderen en dat van hemzelf voorop staat.

 

Een van de ankers in het gedachtegoed is het optimaal aanspreken van de individuele verantwoordelijkheid van mensen, het bewustzijn en zijn of haar kernwaarden. De organisatie vorm zal zich gaan veranderen, de manier waarop wij werken zal wijzigen maar mensen blijven een middelpunt .

- If you don't understand people - You don't understand business -       

(Simon Sinec)