Ga naar:

Combinobis, Sustainable Performance and Meaningful Changes

'De meeste mensen weten wel wat ze doen, en velen weten hoe ze dat doen, alleen weinig mensen weten waarom ze doen wat ze doen. Maar juist dat inspireert de wereld, de mensen.'
Einstein, de meedenk-hond
 Foto Birgitta Hermans

Sibo van Veen adviseert en begeleidt met zijn bedrijf mensen, groepen en bedrijven. Hij doet dat vanuit een diepverankerde gedachte dat wij in onze samenleving slordig omspringen met menselijk talenten.

 

Zijn werkwijze is origineel en ongebruikelijk. De sleutel ligt volgens hem in het beter gebruiken van ons bewustzijn. Een beetje weg van de sytemen, protocolen en procedures en iets meer persoonlijke verantwoordelijkheid. Humanisatie is voor organisaties, bedrijven en dus voor de mensen de grond voor werkelijke progressie

 

Zijn missie: mensen, groepen en organisaties helpen naar meer duurzame prestaties en zinvolle veranderingen.