Ga naar:

Combinobis, Sustainable Performance and Meaningful Changes

'The mind that opens to new ideas Never comes back to its original size.'
Albert Einstein 

Een grote vastgoed onderhoudsgroep heeft forse problemen met ontevreden klanten. Ondertussen rijzen de kosten de pan uit. CombiNobis stimuleert het model om medewerkers direct zelf met de klant te laten overleggen. De klant krijgt daardoor beter inzicht in de risico's die hij neemt bij een bepaald project, alsmede wat de kosten zijn. De medewerkers hebben meer zelf grip op de situatie en kunnen meer hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

 

Door politieke invloed en geldtekort bij de opdrachtgever komt een reintegratie-bedrijf in zwaar weer terecht. CombiNobis bekijkt de mogelijkheden met de directie, maar vindt geen oplossing. Via de Gideons-methode bedenken medewerkers wat hun talenten zijn en hoe die kunnen worden ingezet. Het resulteert in een business-case die niet meer uitgaat van de individuele werkzoekende maar van werk op zoek naar een uitvoerder. Resultaat: winst en groei in een sterk bedreigde markt.

 

Bij een grote vervoersonderneming wil een deel van de medewerkers in staking. Zij voelen zich niet erkend in hun problemen en zijn de Angelsaksische management- cultuur zat. Het wantrouwen tussen management en medewerkers is schijnbaar onoplosbaar. CombiNobis brengt de partijen bij elkaar door de medewerkers die nog steeds wel iets willen, het voortouw te laten nemen. Zij geven de structuur aan waarin de partijen hun belangen vertegenwoordigd zien. Resultaat: vrede, andere structuur en weer aandacht voor de klant.

 

Een zorginstelling moet door een reorganisatie het personeel herschikken. Op basis van afspraken met de vakbonden moet iedereen solliciteren op een functie. CombiNobis combineert de visie van de directie met de wensen van de medewerkers. Zij solliciteren door te beschrijven hoe hun droom past bij de visie. Resultaat: medewerkers die werken aan hun passie en een directie die zichtbaar heeft gemaakt waar het bedrijf heen moet.

 

De topdog bij een semi-overheidsbedrijf is zijn functie eigenlijk zat. De spreekwoordelijke gouden kooi houdt hem op de plaats. Het verminderde elan heeft uitwerking op de afdelingen. Ze gaan hun eigen weg en gaan risico’s aan die ze vanuit hun publieke opdracht niet zouden moeten aangaan. CombiNobis creëert de ruimte om in te zien dat er iets moet gebeuren. Het exploreren van de talenten van het topmanagement leidt tot een andere indeling van taken en hernieuwd elan. Resultaat: focus in de organisatie en beperking van de niet verantwoorde risico’s.