Ga naar:

Combinobis, Sustainable Performance and Meaningful Changes

'Doel is om mensen schepper te laten zijn van hun eigen leven in plaats van slachtoffer.'

De Groep Gideonsgezellen bestaat uit gemotiveerde mensen binnen het bedrijf. Ze zijn mogelijk gefrustreerd, maar hebben zichzelf en het bedrijf nog niet opgegeven. Het verzamelen van de juiste mensen is cruciaal om vervolgens ook de rest van de medewerkers in de organisatie mee te trekken.

 

CombiNobis, het adviesbedrijf van Sibo van Veen, gaat gedurende een half jaar tot negen maanden aan de slag met deze Gideons Gezellen. Deelname binnen de groep is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Een harde eis is: wie eenmaal toetreedt, blijft erbij, van begin tot eind.

 

De Gideons Gezellen willen werken aan persoonlijke groei en bedrijfsgroei. Hun enthousiasme en gedrag moet het vliegwiel worden voor verandering in het bedrijf. Zij zijn de verpersoonlijking van het feit dat we meer leren van onze omgeving dan van de schoolbanken, net als vroeger binnen een gilde.

 

CombiNobis stelt zich op als de meester-gezel die het proces intensief begeleidt, inzicht en overzicht overdraagt. Inzet is dat het klagen en afwachten stopt en dat de wens om risico en eigen verantwoordelijkheid te nemen groeit. En het beperkt ook nog de kosten dat is altijd mooi meegenomen, zegt van Veen.